שרקרק מצוינחליאלי לבןסנונית מערותצופית - זכרחופמי צווארון
לבנית קטנהדוכיפתירגזי מצויבולבול צהוב-שתדררה
דאה שחורת-כתף - צעירחוגלת סלעיםסלעית שחורת-בטןעלוית אפורהשחף
לצפייה  בציפורים  נוספות  בנוף  המקומי  לציפורי  ארצנו

לציפורי ארצנו