דבורת הדבשחייך והחיים יחייכו אליך חזרהמחבואיםרפרף הדבקהמושית השבע
שפירית כחולהשפרירית (סורית) זוהרת - זכרשפירית אדומהשפירית אדומהזבוב טורף
זנב הסנוניתלבנין מזרחילבנין הצנוןלבנין התלתןכחליל השברק
דבורת הדבש

לציפורי ארצנו