"לך  בעקבות  הטבע  והכל  כבר  יקרה  לבד"  (לאו צה)לציפורי ארצנו