אל הכחול הגדולהלבנהאל תוך הענניםהפוגהקומפוזיציה בכחול וצהוב - בהשראת פיט מונדריאן
רישוםשלווה

לציפורי ארצנו