יציבות - אקרופוליס החדשה, תל אביב, יולי 2009 מפגשים - אקרופוליס החדשה, תל אביב, ינואר 2011
תערוכות  קבוצתיות  רב - תחומיות

לציפורי ארצנו