גליגליגליגליליעד
ליעדשחרשחריהונתןנעה
שירןאנהאנה

לציפורי ארצנו