חושניותהחיים יפים יותר יחדסוד הגן הנעלםשפעשמש אדומה
תכשיטי טבעבדד על משמרתושבעאור וצל 1מסימני הזמן
הקוץ של איה ומבקריםאור וצל 2דואט

לציפורי ארצנו